Julkisuuslaki

julkisuuslaki 24

HE 30/1998 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (Julkisuuslaki )

Muutosta julkisuuslakia soveltaneen viranomaisen toiminnalle voidaan hakea kahdella perusteella. Tietopyynnön tehnyt voi hakea muutosta päätökseen, jossa viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta pyydettyä asiakirjaa tai ei ole antanut siitä tietoja.

Tällaisia ovat sellaiset asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, joiden luovuttaminen on viranomaisen harkinnassa (esim. harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat; julkisuuslaki 9 § 2 mom.) tai joita saadaan lain mukaan luovuttaa vain määrättyyn tarkoitukseen (esim. henkilörekisterit, julkisuuslaki 16 § 3 mom.).

Kansalaisilla on oikeus pitää silmällä miljardeja yhteisiä euroja pyörittävien eläkeyhtiöiden toimia. Yhtä tärkeää on mahdollisuus seurata, millä tavalla valvova viranomainen – Finanssivalvonta –.

Yhden Jalan Kyykky Eikö pyllysi muistuta persikkaa ahkerasta treenaamisesta huolimatta? Asiantuntijat ovat jakaneet näkemyksensä siitä, missä. Signature Bmx The most progressive. From the progression of riding to new tricks to new technologies and everything in between, what follows is a look at twenty of the most progressive signature BMX frames to have graced the BMX world over the

Julkisuuslaki eli laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), lyhenne JulkL, on yleissäännös, joka käsittelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta, salaamista ja julkistamista. Perussäännön mukaan asiakirja on julkinen, ellei sen salaamiseen ole laissa erikseen mainittua syytä.

Uusi Pääministeri 10.12.2019  · Suomen uusi pääministeri Sanna Marin, 34, pääsi lukioon rimaa hipoen, kasvoi kahden äidin kodissa eikä uskaltanut ottaa opintolainaa: "En luottanut siihen, että pystyn maksamaan sen takaisin" Ekosen järjestämälle Kässäfestarit-tapahtumalle on myös löytynyt uusi paikka Helsingin Suvilahdesta ja päivämäärä elokuulta. Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen ministerin sen varalta, ettei pääministeri tai
Cavalieryhdistys Tee tilauksesi mieluiten sähköpostitse [email protected] Olemme siirtyneet etukäteislaskutukseen. Tilattuasi saat maksutiedot ja kun suorituksesi näkyy yhdistyksen tilillä, postitamme tuotteet. Lähetyksiin lisätään postituskulut. HUOM! Odota aina tilauksestasi vahvistusviestiä noin viikon sisällä. Puheenjohtaja: Jaana Leppiaho Sarkakuja 3 90440 KEMPELE 040 737 5644 [email protected] Sihteeri: Marianne Trogen Aarikkalankatu 43 33530 TAMPERE 040 586 7249 (arkisin klo 16 ->.

julkisuuslaki ajantasainen

finlex julkisuuslaki

Pettuleipä Mitä tarkoittaa pettuleipä. pettuleipä – Kemin nällissä hyvin yleinen sahanpurusta valmistettava leipä. Kainuuseen yhdistetään köyhyys ja pettuleipä. Ruokaperinteen osalta kainuulainen ruoka on sekoitus länsisuomalaista, savolaista ja karjalaista. Täälä tunnetaan leipäjuustot ja rieskat, rievät, kukot ja piirakat, jotka tosin karjalanpiirakoihin verrattuna ovat paksukuorisia. pettuleipä. A bread whose ingredients include pine bark; it was eaten during famines

julkisuuslaki 621 1999

Asiasanasto. Edilexin asiasanasto on hierarkinen kokonaisuus, jossa eri asiasanojen välille on rakennettu hierarkiset ja semanttiset viittaukset. Asiasanaston lisäksi asiasanat toimivat pikahaussa ja aineistokohtaisilla tarkennetun haun lomakkeilla. Haun laajentaminen tai tarkentaminen ja liikkuminen rinnakkaisten asiasanojen välillä onnistuu helposti oikean reunan linkeistä.

Julkisuuslaki on yleislaki ja muussa laissa saattaa olla julkisuutta koskevia erityissäännöksiä. Laki koskee kaikkia viranomaisten asiakirjoja niiden talletustavasta riippumatta. Ohjeessa olevat pykäläviittaukset ovat viittauksia julkisuuslakiin.

12.4 Julkisuuslaki (Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki) 12.4.1 Julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatetta on käsitelty oppaassa jo jaksossa 4.2.7 kuvattaessa perustuslain 12 §:ssä säädetyn sananvapauden ja julkisuuden perusoikeuksia.Mainitussa jaksossa on myös viittauksia sellaisiin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin, joissa on otettu kantaa julkisuusperiaatteen.

Kansalaisilla on oikeus pitää silmällä miljardeja yhteisiä euroja pyörittävien eläkeyhtiöiden toimia. Yhtä tärkeää on mahdollisuus seurata, millä tavalla valvova viranomainen – Finanssivalvonta –.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § (julkisuuslaki, Finlex) Lapsella ja huoltajalla (asianosiaisilla) taas on oikeus tämänkin jälkeen syntyneisiin asiakirjoihin. Kuten edellä on todettu, muilla asiaan osallisilla ei myöskään ole oikeutta panna asiaa vireille viranomaisessa hakemuksella.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista ja muista tallenteista. Tällainen mahdollisuus on erityisen tärkeää journalisteille, jotka valvovat ja arvioivat viranomaisten tekemiä ratkaisuja ja niiden asianmukaisuutta. Julkisuuslain mahdollistamien tietopyyntöjen avulla toimitukset voivat hankkia aineistoja, jotka esimerkiksi.